Търсене в този блог

Бадемов Сухоплодов молец


Разред Люспестокрили - Lepidoptera
Сем. Огневки - Pyralidae


Бадемов (Сухоплодов) молец – Cadra (Ephestia) cautella Walk.
Широко разпространен вид в целия свят, но у нас се среща сравнително ограничено. Обитава силози и складове със слънчоглед, фуражни заводи със складове за слънчогледов и соев шрот, маслодобивни предприятия, заводи за захарни и шоколадови изделия. Неприятелят е полифаг, но напада главно маслосъдържащите семена, семената богати на белтъчини, билки, сушени плодове и шоколадови изделия.

Пеперудата при разперени крила достига до 22 mm. Предните крила са от светло- до тъмнокафяви с 2 напречни ивици. Задните крила са по-светли, сиво-кафяви, потъмняващи към периферията, окантени с тъмна и светла ивици. 
Яйцето е белезникаво, овално, с диаметър 0,6 mm.   


Гъсеницата е жълтеникава, розова до бледосива. Главата и гръдният щит са светлокафяви. На гръбната страна има два реда черни петна, с дълги власинки. Достига 13-14 mm. 


Какавидата е тъмнокафява, дълга 6-7 mm  


При складови условия видът развива 1 до 2 поколения годишно. Развитието на гъсениците при температура около 190С и влажност 64% продължава 74-75 дни. 
Пеперудите имагинират полово зрели и не се нуждаят от допълнителна храна. Те са активни през нощта и се привличат от светлината (електрическа и ултравиолетова). Женските при 260С снасят средно 390 яйца. Яйцата се разполагат поединично, без да се залепват за субстрата. Ембрионалното развитие при 240С продължава от 4 до 6 дни. 
Гъсениците от І-ва до ІІІ-та възраст се вгризват в зародиша на семената. Впоследствие свързват с паяжинни нишки 10-18 семена в едно паяжинно калъфче с разклонения. По сушените плодове гъсениците изгризват ямки с

неправилна форма, вгризват се дълбоко в корените на билките, силно замърсяват захарните и шоколадовите изделия, като отделят голямо количество копринени нишки и екскременти при развитието си по повърхността на смлените продукти.  


Оптималната температура за развитие на този неприятел е между 28 и 320С, а оптималната влажност на въздуха е около 60%. Относителната влажност на въздуха не влияе съществено върху продължителността на развитие на гъсениците, но се отразява на преживяването им.


Борбата с пеперудите (молците) по складираните продукти и материали е разгледана в отделен файл.


В домашна обстановка борбата се провежда най-вече чрез поддържане на добра хигиена, физико-механични методи и репелентни вещества – навременно почистване; недопускане на заразени продукти и материали; загряване на пряка слънчева светлина през лятото и изстудяване на отрицателни температури през зимата; използване на орехова шума, лавандула, нафталин или други репеленти. 
До химични средства да се прибягва само в краен случай. Използват се готови аерозолни препарати (флакони), за летящи или пълзящи насекоми, продавани в хуманитарните аптеки. С тях се обработват само нехранителните продукти и материали или празните шкафове и помещения, като се спазват всички мерки за безопасност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар